Stavebná firma Staveco s.r.o.

Cielom spoločnosti je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb,
zvyšovanie odbornosti pracovníkov, produktivity práce tak, aby primeranou
cenovou úrovňou a kvalitou poskytovaných služieb zastávala stabilné miesto
na slovenskom stavebnom trhu.