Oddelenia

    Vedenie spoločnosti

Controlling, Fiancie

Ing. Vladimír Hašana

   
   Ekonomické oddelenieControlling, Rozpočty, Faktruácia
Jaroslav Čaniga

   
   Realizácia stavieb

HSV, Rozpočty, Plánovanie, Nákup

Ing. Vladimír ČanigaHSV, Rozpočty, Plánovanie, Nákup

Viliam ČanigaPSV, Elektro, Rozpočty, Plánovanie, Nákup
Koloman Ferenczi


Príprava realizácií
Ing. Martin Hašana