Stavebná firma Staveco s.r.o.

Cieľom našej spoločnosti je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, zvyšovanie odbornosti pracovníkov, produktivity práce tak, aby primeranou cenovou úrovňou a kvalitou poskytovaných služieb zastávala stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu.

Spoločnosť STAVECO s.r.o. vznikla v roku 1992 so zameraním na vykonávanie stavebnej činnosti v našom regióne, ako aj v celej Slovenskej republike. Svojou veľkosťou sa naša firma radí medzi stredne veľké stavebné firmy. V priemere naša firma zamestnáva 25 pracovníkov v odboroch HSV, PSV, elektro a dopravy.

Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu spoločnosť zrealizovala množstvo stavieb prevažne dodávateľským spôsobom "na klúč" v oblasti výstavby rodinných domov, priemyselných stavieb, obchodu a služieb ako aj mnohé rekonštrukcie jestvujúcich objektov. 

Dopravné kapacity a stavebné stroje, okrem využitia pre vlastnú potrebu, poskytujeme aj pre iných obchodných partnerov, ako aj pre obyvateľstvo. 

Naša spoločnosť sa snaží o upľatovanie nových technológií v praxi o čom svedčia certifikáty na rôzne stavebné technológie.

Certifikáty