Elektroinštalácie

  • kompletné dodávky elektroinštalácií rodinných domov a stavieb
  • kompletné dodávky a montáž bleskozvodov
  • revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a strojov do 1000V