Maľovanie a natieranie

  • maľby vnútorných priestorov Jupol, Primalex, Esmal, Primal
  • náter fasád Jub, Revco, Jupakryl, Spektra
  • syntetické nátery oceľových konštrukcií Chemolak, Novochema, Slovlak
  • protipožiarne nátery oceľových a drevených konštrukcií Plamostop
  • ekologické nátery stien a oceľových konštukcií
  • ochranné nátery dreva Bochemit, Krovsan