Montáž sadrokartónov

  • montáž SDK stropov Knauf, Rigips, Norgips
  • montáž protipožiarneho SDK stropov Knauf, Rigips, Norgips
  • montáž SDK priečok
  • protipožiarne SDK obklady konštrukcií
  • montáž kazetových stropov Rigips, OWA